adw. Tuński Mateusz

Adwokat

Adwokat, który swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w trakcie procesów sadowych, negocjacji, prelekcji i warsztatów. Jeśli nie broni interesów klientów na salach rozpraw to doradza przedsiębiorcom, w tym twórcom startupów, jak maksymalnie zabezpieczyć ich interesy w umowach zlecenia, sprzedaży, o świadczenie usług, ramowej współpracy, w umowach wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemów oraz w porozumieniach związanych z szeroko rozumianymi prawami autorskimi. Jako prelegent występował m.in. na takich wydarzeniach jak Festiwal BOSS Wrocław, YOUNG ENTERPRISE DAY Wrocław, WordCamp Polska, Igrzyska Przedsiębiorczości, „WySTARTuj z pomysłem”.

Założyciel Toastmasters Opole, który wywodzi się z klubu Wroclove Toastmasters PL. Obecnie toastmaster z tytułem zaawansowanego mówcy brązowego (ACB) i zaawansowanego lidera brązowego (ALB).

Doświadczenie zawodowe:
  • reprezentacja klientów w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego, w tym reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentacja klientów w trakcie negocjacji m.in. umów inwestycyjnych, ramowych umów współpracy w zakresie świadczenia usług IT, ramowych umów współpracy w zakresie marketingu i reklamy, ramowych umów współpracy w zakresie produkcji towarów;
  • reprezentacja klientów w trakcie negocjacji związanych m.in. z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów lub utworów zależnych;
  • przygotowywanie audytów z zakresu prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i praw autorskich.
Telefon: 660 433 101
E-mail:
http://slmadwokaci.pl